Wczytywanie...

O§¦?rodek Sportowo - Wypoczynkowy

w Choszcznie

Nasz O§¦?rodek

usytuowany jest na obrze§¦?ach miasta, co zapewnia naszym go§¦?ciom cisz§„? i spok§¤?j. Charakterystyczna dla tego miejsca przyroda, pi§„?kne widoki i bezpo§¦?rednie obcowanie natur§„”­ sprzyjaj§„”­ wypoczynkowi niezale§¦?nie od pory roku i wprawiaj§„”­ w doskona§¦?y nastr§¤?j.

Na naszych go§¦?ci

czekaj§„”­ przytulne pokoje z telewizj§„”­ oraz bezprzewodowym internetem. Przy o§¦?rodku znajduje si§„? du§¦?y parking. Po§¦?§„”­czenie tego wszystkiego z walorami turystycznymi, komfortowym wyposa§¦?eniem oraz mi§¦?§„”­ i kompetentn§„”­ obs§¦?ug§„”­ gwarantuje zar§¤?wno udany wypoczynek rodzinny jak i pobyt szkoleniowy.Czy wiesz, §¦?e


o§¦?rodek nasz le§¦?y tu§¦? nad pi§„?knym jeziorem,
na kt§¤?rym mo§¦?na pop§¦?ywa§„? kajakiem, §¦?§¤?dk§„”­ lub §¦?agl§¤?wk§„”­?
Jezioro te otoczone jest 6-cio kilometrow§„”­ promenad§„”­,
idealn§„”­ do spacer§¤?w, biegu, przeja§¦?d§¦?ek rowerowych a tak§¦?e treningu Nordicwalking'u.
Jezioro po§¦?§„”­czone jest kana§¦?em z dwoma innymi jeziorami.
Kana§¦? mo§¦?na przep§¦?yn§„”­§„? kajakiem podziwiaj§„”­c przy tym cuda przyrody i wspania§¦?e widoki krajobrazowe.

Oferta


Zaplanuj u nas sw§¤?j urolp, wypoczynek, spotkanie lub inny event

Pokoje go§¦?cinne

Pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe z §¦?azienk§„”­ i telewizorem

Sala konferencyjna

z pe§¦?nym zapleczem i obs§¦?ug§„”­ gastronomiczn§„”­

Sala restauracyjna

W pe§¦?ni wyposa§¦?ona sala, doskona§¦?a na wszelkiego rodzaju imprezy

Internet

Ka§¦?dy pok§¤?j ma dost§„?p do bezprzewodowego internetu. Internet dost§„?pny tak§¦?e na terenie ca§¦?ego o§¦?rodka

Parking

Na miejscu dla go§¦?ci dost§„?pny obszerny parking

Boiska sportowe

W pobli§¦?u O§¦?rodka dost§„?pne pe§¦?nowymiarowe boisko pi§¦?karskie oraz dwa mniejsze boiska treningowe

Pi§„?kna okolica


Zaciszna okolica, walory krajobrazowe, mi§¦?a obs§¦?uga i komfortowe wyposa§¦?enie stwarzaj§„”­ wspania§¦?e warunki do odpoczynku.

Charakterystyczna dla tego miejsca przyroda, pi§„?kne widoki i bezpo§¦?rednie obcowanie z natur§„”­ sprzyjaj§„”­ wypoczynkowi niezale§¦?nie od pory roku i wprawiaj§„”­ w doskona§¦?y nastr§¤?j.

Organizujemy szkolenia, seminaria i konferencje, a tak§¦?e imprezy okoliczno§¦?ciowe: wesela, komunie, urodziny, spotkania klasowe. Nasz o§¦?rodek jest idealny tak§¦?e dla oboz§¤?w sportowych i wypoczynk§¤?w rodzinnych.

Atrakcje w pobli§¦?u

Prawie w zasi§„?gu r§„?ki polecamy Pa§¦?stwu nielada atrakcje

Modry Las - Pole Golfowe

Modry Las - to jedno z naj§¦?adniejszych p§¤?l golfowych w Eurowie.
18-do§¦?kowe pole golfowe r§¤?wnaj§„”­ce si§„? z najlepszymi tego typu obiektami na §¦?wiecie. Wed§¦?ug Gary'ego Playera (projektanta) Modry Las jest jednym z najbardziej urzekaj§„”­cych naturalnych miejsc na pole golfowe,

Nordic walking

Promenada wok§¤?§¦? jeziora po§¦?o§¦?eonego tu§¦? przy naszym o§¦?rodku jest sze§„?iokilometrow§„”­ idealn§„”­ §¦?cie§¦?k§„”­ do uprawiania Nordic walking'u.
Choszczno zaprasza amator§¤?w tego sportu na coroczne turnieje. Polecamy!

Kryta p§¦?ywalnia

Kompleks basenowy z szeroko rozwini§„?tym zapleczem.
Dwa baseny, jakuzzi, sauna i si§¦?ownia.

Chcesz skorzysta§„? z naszej oferty?
Zapraszamy do kontaktu
Masz wi§„?cej pyta§¦? odno§¦?nie naszego o§¦?rodka Zapraszamy do kontaktu

Obs§¦?uga

o§¦?rodka
Jewel Johan
Dyrektor
Rub Elvy Khanam
Kierownik
K. Survy
Szef kuchni

Opinie naszych klient§¤?w

Poni§¦?ej kilka wybranych opinii naszych klient§¤?w

Ceny

poni§¦?sze ceny zawieraj§„”­ podatek VAT / doba

Pok§¤?j
2-osobowy

z§¦?75
Rezerwuj

Pok§¤?j
2-osobowy

z§¦?110
Rezerwuj

Pok§¤?j
3-osobowy

z§¦?150
Rezerwuj

Pok§¤?j
4-osobowy

z§¦?190
Rezerwuj
W cen§„? pokoju nie jest wliczone §¦?niadanie. Koszt §¦?niadania -15 z§¦? od osoby.

Skontaktuj si§„? z nami

Odpowiemy najszybciej jak tylko mo§¦?na
Wype§¦?nij poni§¦?szy formularz celem kontaktu z nami
Znajd§¦? nas na mapie
Adres dojazdowy:
ul. Sportowa 1
73-200 Choszczno, Polska namiary GPS: 123.123456, 123.123456
Informacje kontaktowe:
Rezerwacje:
tel/fax. 95 765 21 19 kom. 665661029, 665661174
osw@choszczno.pl